გვერდი იტვირთება

მუშაობს სატესტო რეჟიმში
articles (5)

საზოგადოებრივი კოლეჯი ხარება აცხადებს მიღებას შემეგ პროფესიულ პროგრამებზე.

1. პრაქტიკოსი ექთანი V საფეხური
2. ბანკის ოპერატორი V საფ.
3. ექთნის თანაშემწე III საფ.
4. ინფორმაციული ტექნოლოგი III საფ.
5. ტუროპერატორი (აგრო, ეკო და აშ)რეგისტრაციისას გთხოვთ თან იქონიოთ.

1 ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი (9-12 კლასი)
2 პირადობის ასლი
3 პოფოსურატი 3X4