გვერდი იტვირთება

მუშაობს სატესტო რეჟიმში
articles (5)
  • როგორ ხდება ჩარიცხვა?
    • პასუხი

  • ვისთვი არის განკუთვნილი კურსი?
  • ვინ ასწავლის?
  • ერთდროულად რამდენ კურს შეიძლება დავესწრო?
  • კითხვა 5
  • იქნება თუ არა გამოცდა?